Kdo je Bejbísek ?

My. My všichni.

Každý byl něčí bejbí-sek, všichni jsme něčí děti.

Největší část Bejbísků jsou ale ty naše děti...

Ti nejmenší :-)

A o těch to právě všechno je :-)

 

Děti - Největší poklad, který nám život nabízí

 

Představte si poklad.

Ne, ne ten, který jste našli na půdě své babičky.

Ani tu drahocennou minci, kterou jste jednou našli na ulici.

Mluvím o opravdovém pokladu, pokladu, který je tak vzácný, že jej nelze ocenit zlatem.

Ano, vy už to tušíte.

Mluvím o dětech.

 

Děti jsou jako drobné kameny, každý jedinečný a každý s obrovským potenciálem.

Kameny, které můžeme tvarovat, aniž bychom je rozbili.

Kameny, které mohou zářit a být nádherné.

Ale kameny, které mohou být také zneužity nebo ztraceny.

 

V naší společnosti mnohdy zapomínáme na to, jak cenné jsou naše děti.

Zatěžujeme je tlakem, stresujeme je testy a zkouškami, rveme je do škatulek a šablon, které jim nevyhovují.

Zapomínáme na to, že je každý z nich jedinečný, že má své sny, touhy a potřeby.

Zapomínáme na to, že jsou to oni, kdo nese lidskost do budoucnosti.

 

A proto je tak důležité, aby naše děti byly milovány, chápány a podporovány.

Abychom je nechali být sami sebou, aby mohli rozvíjet své talenty a vlastnosti.

Abychom jim umožnili stát se tím, kým chtějí být. 

 

Děti nám dávají tolik - radost, smích, lásku.

Dávají nám naději na lepší svět.

Jsou to oni, kdo nám ukazují, jaké to je být člověkem, jaké to je vidět svět očima plnýma zvědavosti a fascinace. 

 

A tak, když příště uvidíte své dítě, nebo kdykoli potkáte dítě na ulici, vzpomeňte si na to, jaký poklad ono je. Vzpomeňte si na to, jak důležité je, aby byl tento poklad chráněn a opečováván.

 

Děti jsou největší poklad našeho života.

A je na nás, aby tento poklad byl chráněn a milován.

Protože bez dětí by naše budoucnost byla prázdná a bezvýznamná. 

 

Ať už jste rodič, prarodič, učitel nebo jen někdo, kdo má rád děti, pamatujte na to, jak důležitou roli hrají v našem životě.

A děkujte jim za to, jak nás obohacují.

Za to, jak nás učí lásce, trpělivosti a soucitu. 

Protože děti jsou opravdu tím největším pokladem, který nám život nabízí.